รองเท้าแตะแบบ Clenroom BC-706

ช่วยถ่ายเทไฟฟ้าสถิตในตัวคน ลงสู่พื้น
ค่าความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ได้ 106-1011 โอหม์
มีค่าเป็นตัวกระจายไฟฟ้าสถิตย์
ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมได้รับมาตรฐาน ESD
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอิเล็กทรอนิคส์โรงงานผลิตยา
โรงงานเคมี ห้องปฏิบัติการ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: