ถุงมือไนไตรกันสารเคมี 13 นิ้ว หนา 15 mil BC-532

” ถุงมือยางไนไตรสีเขียว หนา 15 mil ความยาว 13 นิ้ว”
“มีความทนต่อน้ำมันทุกชนิด และทนสารเคมีต่างๆ ในระดับหนึ่ง”
“เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันต่างๆ”
งานแม่บ้านและทางการเกษตร