ถุงมืออลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน 300 องศา BC-521

“เนื้อผ้าถักจากเส้นใยเคฟล่า ให้สัมผัสแบบเนื้อผ้า”
สามารถป้องกันบาด เฉือนบุด้วยใยฉนวนกันความร้อนด้านใน
อลูมิไนซ์ ที่สามารถทน ความร้อนและสะท้อนรังสีได้ถึง 500 ˚C
เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน