ถุงมือยางลาเท็กซ์แบบมีแป้ง Latex gloves BC-502

“ใช้กับงานในกลุ่มของห้องแล็ป, ห้องฉุกเฉิน”
“คลินิกทันตกรรม, โรงพยาบาล ,คลินิกทั่วไป”
ทำความสะอาด โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม ,ร้านอาหาร
ขนาด 4 ,5 , 6 mil

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: