ถุงมือยางยาว BC-509

ถุงมือ พีวีซี ยาว 70 cm ป้องกันสารเคมี มีผ้ารองซับใน
ผิวถุงมือส่วนสีแดงผสม Anti-skid (Aluminium Oxide)
ป้องกันสารเคมี กลุ่มกรด-ด่าง ตัวทำละลายโซลเว้นท์
น้ำมัน จารบี สารกรดด่างที่รุนแรง

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: