ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม BC-539

ถุงมือผ้าทอ 7 ขีด สีขาว
เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานทั่วไป เช่นงานก่อสร้าง
หรือใช้สวมป้องกันการบาเจ็บของมือจากของมีคม
งานที่ไม่ต้องการให้มีฝุ่นปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
เช่น ชิ้นส่วนของงานอิเลคทรอนิคส์