ถุงมือผ้าทอเคลือบยางสีเหลือง BC-537

“ถุงมือผ้าเคลือบยางสีเหลือง ขนาดฟรีไซส์”
“ใช้จับของที่เป็นเหล็ก เป็นของมีคม”
งานก่อสร้าง ใช้ทำงานเกษตร สวน ไร่