ถุงมือผ้าทอเคลือบยางสีเขียว BC-536

ถุงมือ เคลือบยางเขียว กันบาด กันลื่น (size S/7, M/8, 9/L)
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติ สองชั้น ชั้นแรกเคลือบเรียบ ชั้นสองเคลือบย่น
ถุงมือเคลือบยางพารา 2 ชั้น ผิวยางย่น ที่ความหนา 1,200 ไมครอน
“ทำจากเส้นใยเททรอน เพื่อป้องกันการบาดระดับ 2”
งานเคลื่อนย้ายกระจก , ติดตั้งโลหะแผ่น, งานประกอบ