ชุดหมีป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี BC-605

ชุดป้องกันสารเคมีแบบป้องกันน้ำ ฝุ่น และสารเคมีสูตรน้ำ
มีที่ระบายอากาศด้านหลังเพื่อช่วยลดความร้อน และความชื้น
ใช้ในงานป้องกัน น้ำ, ฝุ่น, สารเคมีสูตรน้ำต่างๆ กันไฟฟ้าสถิตย์ได้
ข้อควรระวัง : ไม่สามารถป้องกันน้ำมัน และโซลเว้นท์ต่างๆ