กระบวนการสั่งผลิตชิ้นงาน

วิธีการสั่งซื้อ

  • เลือกแบบเสื้อผ้า และขนาด(Size)  วัสดุเนื้อผ้า สีผ้า ที่ต้องการสั่งผลิต
  • กรณีที่ลูกค้ามีแบบตัวอย่างเสื้อผ้ามาเองทางบริษัทสามารถผลิตให้ได้ตามแบบตัวอย่างของลูกค้าที่ต้องการ หรือสามารถแก้ไข ออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมได้
  • หากลูกค้ายังไม่มีแบบตัวอย่าง สามารถเลือกแบบ ของทางบริษัท หรือสามารถแก้ไขแบบเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • ทางบริษัทจะขึ้นตัวอย่างจริงให้ลูกค้าก่อนการสั่งผลิต ระยะเวลา ภายใน 2 สัปดาห์
  • ระยะเวลาในการผลิตทั้งสิ้น 30 ถึง 45 วัน หลังจากตรวจรับแบบตัวอย่างสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนในการสั่งผลิต