เสื้อกาวน์
เสื้อกาวน์

สินค้าของเรา

บริษัท บีซีโปร จำกัด รับผลิด และ จำหน่าย

เสื้อกาวน์ เสื้อกาวน์หมอ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์ พยาบาล เสื้อกาวน์เภสัช เสื้อกาวน์สาธารณสุข เสื้อกาวน์แลป เสื้อกาวน์กันน้ํา เสื้อกาวน์สั้น เสื้อกาวน์ยาว

เสื้อกาวน์แพทย์

ในอดีตเสื้อกาวน์แพทย์ จะมีลักษณะเป็นเสื้อตัวยาว ทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาว และเลือกใช้เป็นสีดำ ด้วยเหตุผล 2 ประการ ได้แก่

 1. คนสมัยก่อน มองความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของความเป็นความตาย และเป็นเรื่องซีเรียส สีดำจึงเป็นสัญลักษณ์ของความซีเรียสจริงจัง
 1. ในอดีตการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา มักอยู่ในขั้นรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง

การสวมใส่เสื้อกาวน์สีดำของแพทย์ จึงเป็นตัวแทนความเคารพต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเอง

ความเป็นมาของเสื้อกาวน์แพทย์สีขาว

ในอดีตเสื้อกาวน์แพทย์ นอกจากเป็นชุดทำงานของแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ยังถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานในห้องแลป ในการค้นคว้าวิจัย จึงต้องสวมชุดคลุมยาวทั้งแขนและลำตัวเพื่อป้องกันสารเคมีที่จะมาถูกร่างกาย และเป็นการป้องการการปนเปื้อนจากสิ่งต่าง ๆ ในร่างกายลงไปในชิ้นงานที่ทำการค้นคว้าทดลอง เสื้อกาวน์สีขาวสามารถแยกแยะได้ง่ายว่ามีสารหรือสิ่งปนเปื้อนใด ฟ ติดอยู่ที่เสื้อกาวน์หรือไม่

ปัจจุบันนี้ เสื้อกาวน์แพทย์ จึงเป็นสีขาว มีทั้งแบบกาวน์แขนยาว กาวน์แขนสั้น ผ่าหลัง ไม่ผ่าหลัง หรือติดกระดุม

เสื้อกาวน์พยาบาล

ก็คือยูนิฟอร์มหรือชุดทำงานของพยาบาลรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นชุดยาวที่มีทั้งแบบแขนสั้น แขนยาว สำหรับสีของเสื้อกาวน์ส่วนใหญ่เป็นสีขาว หรือสีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือประเภทของงาน อาจเลือกใช้สีแตกต่างกันเพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ประโยชน์ของเสื้อกาวน์พยาบาล

เสื้อกาวน์พยาบาล มีหลายชนิดและอาจมีหลายสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม หรือเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น การทำงานในห้องแลป ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องคลีนรูม สวมใส่ในสถานพยาบาล คลินิก หรือเสื้อกาวน์พยาบาลที่เป็นกาวน์เภสัชประจำร้านขายยา ส่วนประโยชน์หลัก ๆ ของเสื้อกาวน์พยาบาล ได้แก่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันผู้สวมใส่ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค เลือด สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค

เสื้อกาวน์พยาบาล ถือเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งนอกจากการออกแบบจะต้องเหมาะสำหรับการใช้งานแล้ว วัสดุที่นำมาตัดเย็บควรระบายอากาศได้ดี และซักทำความสะอาดง่าย

เสื้อกาวน์เภสัช

 • เสื้อกาวน์เภสัช โดยทั่วไปจะเป็นสีขาว เนื่องจากสีขาวเป็นสีนิยมตามหลักสากล และในความรู้สึกของผู้พบเห็น สีขาวคือสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย\
 • เสื้อกาวน์ที่ใช้กันอยู่ มีทั้ง แบบยาว และแบบสั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้งานในห้อง Lab ห้องปฏิบัติการ ในสถานพยาบาล คลินิก และร้านขายยา
 • เสื้อกาวน์เภสัช ส่วนใหญ่จะใส่เฉพาะตอนอยู่ในห้องหรืออยู่ในสถานที่ซึ่งปฏิบัติงานเท่านั้น จะไม่สวมออกมาในที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ เชื้อโรค รวมทั้งความสกปรกต่าง ๆ ที่เรามองไม่เห็นซึ่งติดอยู่กับเสื้อมีโอกาสแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก
 • เสื้อกาวน์เภสัชส่วนใหญ่ผลิตจากผ้าที่ช่วยให้สวมใส่สบาย สามารถระบายอากาศได้ดี และซักทำความสะอาดง่าย เช่น ผ้าวาเลนติโน่ สีออฟไวท์

เสื้อกาวน์ สำหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เสื้อกาวน์เภสัช รูปแบบอาจเหมือนและใช้ด้วยกันได้ เพียงปักสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกหน่วยงานไว้ที่กระเป๋าเสื้อกาวน์เท่านั้น

เสื้อกาวน์สาธารณสุข

 • เสื้อกาวน์ เปรียบเสมือนเครื่องหมาย ทางการแพทย์ เช่น การสวมเสื้อกาวน์สีฟ้าก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
 • งานของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขส่วนใหญ่เป็นงานให้บริการประชาชน เสื้อกาวน์จึงมีหลายรูปแบบ โดยออกแบบให้เหมาะกับประเภทงาน
 • เสื้อกาวสาธารณะสุข มี 2 สีได้แก่ สีขาว เนื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าลีวาย และสีฟ้า
 • เสื้อกาวน์สาธารณสุขทั้งของผู้หญิงและผู้ชายจะออกแบบคล้ายกัน ทั้งคอปก และคอกลม
 • ประโยชน์หลัก ๆ ของการสวมใส่เสื้อกาวน์ของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ก็เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มารับบริการ
 • เป็นยูนิฟอร์มที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขทำให้มีความรักความผูกพันในวิชาชีพของตนเอง

ปัจจุบัน เสื้อกาวน์สาธารณสุข ไม่ต้องซื้อผ้ามาสั่งตัดเหมือนในอดีต เพราะมีเสื้อกาวน์สาธารณะสุขแบบสำเร็จรูปตัดออกมาจำหน่าย รูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานและยังหาซื้อได้ไม่ยากทั้งหน้าร้านแบบออฟไลน์และซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์